=
INSTRUKCJA OBSŁUGI KALKULATORA:
OZNACZENIA:
( + )   -dodawanie
( - )    -odejmowanie
( / )    -dzielenie
( * )   -mnożenie
( % ) -procentowanie
( ^ )   -potęgowanie
( V )   -pierwiastkowanie
( ~ )   -przybliżenie do liczby całkowitej

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ:
(2+2=)-w polu pierwszym piszemy 2, w polu drugim piszemy 2 i naciskamy znak "+"
(2-2=)-w polu pierwszym piszemy 2, w polu drugim piszemy 2 i naciskamy znak "-"
(2/2=)-w polu pierwszym piszemy 2, w polu drugim piszemy 2 i naciskamy znak "/"
(2*2=)-w polu pierwszym piszemy 2, w polu drugim piszemy 2 i naciskamy znak "*"
(5% z 35=)-w polu pierwszym piszemy 5, w polu drugim piszemy 35 i naciskamy znak "%"
(2 do potęgi 5=)-w polu pierwszym piszemy 2, w polu drugim piszemy 5 i naciskamy znak "^"
(pierwiastek z 3=)-w polu pierwszym piszemy 3 i naciskamy znak "V"
(przybliżenie wyniku np. pierwiastka z 3)-po uzyskaniu wyniku "po przecinku" naciskamy znak "~"

PODSUMOWANIE:
Pole pierwsze i pole drugie są to pola do wstawiania danych natomiast pole trzecie to wynik działań