SP1 Stargard
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

W dzisiejszych czasach, nie wystarczy już, ze szkoła tylko uczy i wychowuje. Zarówno dyrekcja szkoły jak też wszyscy jej pracownicy muszą dokładać wszelkich starań, aby dana szkoła była dobrze postrzegana w rejonie, mieście, środowisku. Należy dbać nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale także reklamować swoją placówkę i zdobywać certyfikaty, poświadczające jej wysoki poziom w każdym obszarze działania placówki. W czerwcu 2003 roku nasza szkoła dostała certyfikat Szkoły Uczącej Się. Jest to ogromne wyróżnienie, na które bardzo ciężko pracowali uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

            We wrześniu 2003 roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłosił program „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”. Program ten polegał na aktywizowaniu środowisk szkolnych do podejmowania jakościowych przedsięwzięć w edukacji, śledził działania podjęte przez placówki w celu podniesienia jakości pracy. Polegał on na dokonaniu samooceny placówki w oparciu o 105 wskaźników pogrupowanych w 15 obszarach pracy szkoły. Na radzie pedagogicznej w dniu 06.10.2003 podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do programu „Zachodniopomorska Szkoła Jakości” i przez cały rok szkolny nad tym pracowaliśmy.

             Karta samooceny pracy szkoły została wysłana do Kuratorium w Szczecinie i następnie zweryfikowana przez przedstawiciela kuratorium, który na miejscu w szkole, ocenił przygotowane materiały, a następnie wydał rekomendację. Pani Barbara Parzybut, która dokonała przeglądu zgromadzonych dokumentów, po rozmowach z pracownikami oraz uczniami szkoły pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek, o przyznanie tytułu Zachodniopomorska Szkoła Jakości.

Przedstawiciel kuratorium wydał pozytywną rekomendację dla SP1 w Stargardzie Szczecińskim, dzięki czemu kapituła, w dniu 20.08.2004 r. przyznała szkole Tytuł „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”. Nasza szkoła znalazła się wśród 28 szkół i placówek, które zostały uhonorowane tym tytułem. W dniu 14.10.2004 r. podczas Miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w SP 1 odbyła się uroczystość wręczenia Tytułu Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości. W uroczystości wzięli udział m.in. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wiesława Parulska, Urszula Kowalska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Kazimierz Nowicki, Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Sławomir Pajor, Starosta Powiatu Stargardzkiego Krzysztof Ciach, przedstawiciele uczniów i nauczycieli mojej szkoły.