SP1 Stargard
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

(3kB)

Standardy pracy szkoły:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.
   
 2. Uczniowie naszej szkoły przestrzegają zasad zdrowego stylu życia.

 


(3kB)

Szkoła Ucząca Sie (SUS)

Celem programu, realizowanego od 2000 roku wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest poprawa jakości pracy szkół poprzez wprowadzanie zasad "organizacji uczącej się" w codzienną praktykę pracy nauczycieli. Punkt wyjścia stanowi samoocena prowadzona zgodnie z zasadami wypracowanymi na podstawie doświadczeń europejskiego programu "Ocena Jakości Edukacji Szkolnej". Praca szkół skupia się na podnoszeniu jakości w kluczowych obszarach: efektywność kształcenia, nauczanie i uczenie się, szkoła jako instytucja, a także szkoła a środowisko zewnętrzne. W ramach programu szczególny nacisk położony jest na pracę ze szkołami z terenów wiejskich i małych miast.

Szkoły, które ukończą szkolenia programowe i wprowadzą system zapewniania jakości, mogą wstąpić do Klubu "Szkół Uczących Się". Placówki oświatowe zrzeszone w Klubie rozwijają system zapewniania jakości, pomagają sobie nawzajem w samoocenie, doskonalą nauczycieli i współpracują poprzez dzielenie się materiałami i doświadczeniami. Dzięki programowi "SUS" w szkołach wzrasta autonomia zespołu nauczycielskiego, poprawia się praca zespołowa. Szkoły otwierają się na kontakty ze światem zewnętrznym. Ważnym elementami programu, służącymi upowszechnianiu dobrych praktyk i poznawania innowacyjnych metod nauczania wśród kadry nauczycielskiej są Letnia Szkoła SUS oraz Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów. W 2008 roku 55 nauczycieli - uczestników VI edycji "Letniej Szkoły" wzięło udział w warsztatach i wykładach dotyczących oceniania kształtującego.

We wrześniu 2007 roku, w ramach programu, uruchomiono pilotażowe przedsięwzięcie "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej" prowadzone wspólnie z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jego celem było pokazanie możliwości prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lokalnej polityki oświatowej wspierającej szkoły w podnoszeniu efektywności stosowanych przez nauczycieli metod nauczania oraz oceniania. Do pilotażu 74 samorządy zgłosiły 202 szkoły.

Program "Szkoła Ucząca Się" stał się inspiracją do podjęcia w 2002 roku masowej akcji "Szkoła z Klasą" prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z "Gazetą Wyborczą". Ukończyło ją ponad 5 tysięcy szkół z całej Polski. Akcja była kontynuowana poprzez następujące przedsięwzięcia: program "Nauczyciel z Klasą", akcję "Uczeń z Klasą" oraz akcję "Szkoła Myślenia", zainicjowaną w 2008 roku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była i jest partnerem tych przedsięwzięć.


23-25 marca 2012 r. ponad 80 nauczycieli z całej Polski spotkało się już po raz jedenasty na Ogólnopolskiej Konferencji SUS. Na konferencji nie mogło zabraknąć również nauczycieli naszej szkoły. Szkołę reprezentowały: Małgorzata Podsadny i Anna Kubiak.
Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było zdanie: "Otwieram drzwi mojej klasy". Wykładem o takim właśnie tytule rozpoczęła konferencję Danuta Sterna.
Jest kilka powodów dla których warto otworzyć drzwi swojej klasy:

Podczas wykładu Danusia opowiedziała o przykładzie szkoły w Wimbledon w Londynie, w której nauczyciele pracują w połączonym dla 4 klas pomieszczeniu ze wspólną częścią z materiałami. Jest to przykład oczywiście wymagający nakładów i zmiany organizacyjnej szkoły.
Jest jednak kilka sposobów na otwarcie drzwi, które można w dużo łatwiejszy (i dający ogromne możliwości rozwoju nauczycielom) wprowadzać w polskich szkołach:

 1. Lekcja otwarta
 2. OK-obserwacja
 3. Wspólne prowadzenie lekcji
 4. Spacer edukacyjny

Jeden z nich - OK-obserwację - poznawali i ćwiczyli uczestnicy podczas sześciogodzinnych warsztatów drugiego dnia konferencji (prowadzonych przez Mirosławę Motykę, Mirosławę Rokicką, Małgorzatę Ostrowską i Danutę Sternę). Poznali jej zasady, przećwiczyli ustalanie jej obszaru, obserwowali nagraną lekcję matematyki oraz przeprowadzali symulację udzielania informacji zwrotnej.
Oprócz OK-obserwacji uczestnicy wzięli udział w warsztatach Gry prowadzonym przez trenerki (Małgorzatę Zambrowską i Beatę Zawadzką) Stowarzyszenia Rozwiń się. Nauczyciele mogli pograć w różne gry np. Skubane kurczaki, Pędzące żółwie, Polowanie na robale, Hej! To moja ryba! Oprócz niewątpliwie przyjemnego spędzenia czasu, celem warsztatu było pokazanie, jakie umiejętności mogą ćwiczyć gry planszowe. Okazało się, że jest to świetny pomysł na godzinę wychowawczą, zastępstwo, ale także "otwarcie drzwi klas" np. dla rodziców.
Ostatniego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w prezentacji Adriany Rewald - nauczycielki z American School of Warsaw, która opowiadała o nagrywaniu i analizowaniu własnej lekcji. Jest to kluczowe narzędzie, które jest używane w edukacji amerykańskich nauczycieli i jedno z najbardziej skutecznych w doskonaleniu własnej pracy. Ma też jedną wielką zaletę - w ten sposób można codziennie w łatwy sposób doskonalić własne nauczanie. Adriana zachęcała do wyrobienia w sobie przyzwyczajenia do poświęcenia codziennie pewnego czasu na obejrzenie i analizę przeprowadzonej tego samego dnia lekcji.
Oczywiście na Konferencji Nauczycielskiej nie mogło zabraknąć tradycyjnej już części: prezentacji dobrych praktyk. Część uczestników prezentowała rozwiązania stosowane we własnej praktyce nauczycielskiej. Była to, jak zawsze, bardzo wysoko ceniona część konferencji - uczestnicy ocenili ją jako niezwykle inspirującą i docenili możliwość poznania rozwiązań możliwych do szybkiego wdrożenia do własnej praktyki.
Po trzech dniach intensywnej pracy, podczas podsumowania konferencji Danuta Sterna oficjalnie ogłosiła: Drzwi klas zostały otwarte.


19-21 marca 2010 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Klubu SUS w Jachrance. Przyjechało około 100 nauczycieli z całej Polski- najliczniejsza była reprezentacja polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji był temat: "Uczymy każdego ucznia". Naszą szkołę reprezentowały Małgorzata Podsadny i Anna Kubiak, która prezentowała uczestnikom konferencji pomysł dobrej praktyki na przykładzie zajęć z biblioterapii.
Temat numer 1 - dyscyplina Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się w Jachrance sesje wymiany dobrych praktyk. Przez dwa dni w czterech grupach zaprezentowano aż 26 pomysłów! Nauczyciele zajęli się także edukacyjną wartością dodaną (EWD), zaś tematem numer 1 była dyscyplina. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Izę Jaskółkę-Turek i Ingę Opas oraz Jacka Pasierba i Małgosię Ostrowską nauczyciele postawili sobie szereg pytań: Co to jest dyscyplina? Po czym poznajemy w klasie dyscyplinę i jej brak? Co ma wpływ na dyscyplinę na lekcji? Jakie cechy nauczyciela pomagają w utrzymywaniu dyscypliny? Jak ustalić szkolny kodeks i jak zawrzeć z uczniem kontrakt?
Co to jest FUKOZ? Trenerzy podali praktyczne wskazówki, jak rozmawiać z nieodpowiednio zachowującym się uczniem. Uczestnikom szkolenia bardzo podobał się FUKOZ, procedura szybkiego reagowania na niewłaściwe zachowania, czyli stosowanie komunikatów odważnych, które uczestnicy ćwiczyli w scenkach. Oto przykładowe elementy wypowiedzi: F Zaczynamy od przypomnienia faktu - np. Obraziłeś Maćka, nazwałeś go głupkiem. U Informujemy o uczuciach - np. Jestem zaskoczona twoim zachowaniem. K Mówimy o konsekwencjach - np. Porozmawiamy o tym po lekcji. O Wyrażamy nasze oczekiwania - np. Oczekuję, że to się więcej nie powtórzy. Z Mówimy o zapleczu, o normach i zasadach - np. Ustaliliśmy na początku roku szkolnego, że mówimy do siebie po imieniu
Najważniejsze - porozmawiać Na warsztatach z dyscypliny cenna też okazała się wymiana doświadczeń. Beata Kielach opowiedziała na przykład historię ucznia bardzo zdolnego, który "rozkładał" każdą lekcję, nie mógł skupić się na niczym, a działania nauczycielki dłuższy czas - mimo współpracy z mamą chłopca i szkolnym pedagogiem - okazywały się bezskuteczne. Co pomogło w końcu? System pochwał i nagród, pozytywne wzmocnienie.
Debata oxfordzka Ukoronowaniem dyskusji o dyscyplinie była debata oxfordzka, do której przygotowywały uczestników Magda Swat-Pawlicka, Ewa Kurek i Jasia Stojak. Teza brzmiała: DYSCYPLINA JEST KONIECZNA DO DOBREGO UCZENIA SIĘ Kontrteza - DYSCYPLINA NIE JEST KONIECZNA DO DOBREGO UCZENIA SIĘ Głos zabierał każdy z czterech mówców po stronie tezy i kontrtezy. Sztuka polegała na zręcznej argumentacji.
Uczestnicy byli podzieleni również na tzw. kręgi słuchaczy- małe grupy, w których nauczyciele spotykali się po warsztatach i omawiali swoje wrażenia. Był to czas na zacieśnienie więzi, ale także na wymianę doświadczeń i podzielenie się inspiracjami.


W dniu 02 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim odbyło się Regionalne Spotkanie Tematyczne STERy "Szkół Uczących Się" pt.: "Sześciolatki w klasie I".
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z:

Celem spotkania było omówienie problematyki pokonywania progu edukacyjnego przez dzieci 6-letnie. Formalnego otwarcia konferencji dokonała p. dyrektor szkoły mgr Jadwiga Roszak. Następnie odbył się wykład psychologa mgr Elżbiety Boczar na temat "Uwarunkowań psychologicznych do podjęcia przez dziecko 6-letnie obowiązku szkolnego". W swoim wykładzie koleżanka Elżbieta Boczar omówiła zagadnienie dojrzałości szkolnej. Później odbyła się dyskusja, w której nauczyciele przedstawiali swoje argumenty "za" i "przeciw" rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie. Kolejna część spotkania to lekcja pokazowa w klasie I a złożonej z uczniów 6-letnich, którą poprowadziła koleżanka Teresa Spychalska. Po lekcji wychowawczyni klasy dzieliła się, z innymi uczestniczkami spotkania, swoimi doświadczeniami w pracy z uczniem 6-letnim. Po krótkiej przerwie odbyło się wystąpienie koleżanki Marii Sidyk na temat zajęć adaptacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1. Ponadto koleżanka Maria Sidyk w swoim wystąpieniu omówiła znaczenie wieku przedszkolnego, przedstawiła istotę reformy programowej w szkole podstawowej oraz działania podjęte przez szkołę celu stworzenia klasy 6-latków. Po prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania udali się do sali zabaw dla uczniów klas I-III sfinansowanej z projektu "Radosna szkoła". Po tym odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci 5-letnicj, które poprowadziła koleżanka M. Sidyk. Po przerwie obiadowej nastąpiła wymiana doświadczeń na temat pracy z dziećmi sześcioletnimi, podsumowanie spotkania i rozdanie zaświadczeń przez p. dyrektor mgr Jadwigę Roszak. Uczestniczki konferencji podkreślały ogrom pracy jaki włożono w przygotowania dzieci 5 i 6-letnich i ich rodziców do podjęcia obowiązku szkolnego oraz stworzenie im dobrych warunków do nauki i zabawy (sala zabaw). Nauczycielom bardzo podobała się szkoła, organizacja i spokój na przerwach, fakt, iż szkoła proponuje wiele form zajęć pozalekcyjnych oraz obecność specjalistów w szkole (logopeda, psycholog). Uczestniczki spotkania zaskoczyła pomysłowość działań, nie spodziewały się tak nowatorskich rozwiązań choć w swoich wypowiedziach podkreślały obawę o warunki jakie muszą stworzyć w swoich szkołach, by przyjęcie 6-latków przebiegało zgodnie z nowymi wymaganiami MEN.
Wnioski ze spotkania:

 1. Przeświadczenie, że 6-latki tylko w grupie 6-latków
 2. Zaangażowanie dzieci podczas zajęć jest odzwierciedleniem charyzmy, osobowości i doświadczenia nauczycieli.

Podczas spotkania panowała przyjazna atmosfera, która sprzyjała twórczej pracy, była okazją do wymiany doświadczeń i wielu niezwykle interesujących dyskusji.

Opracowała : Małgorzata Podsadny /rzecznik SUS w SP nr 1 w Stargardzie Szczecińskim/

20-22 marca 2009 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Klubu SUS w Jachrance. Przyjechało 79 nauczycieli z całej Polski- najliczniejsza była reprezentacja Śląska i Pomorza Zachodniego. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji był "Proces uczenia się".
Tradycyjnie na konferencji prezentowane były pomysły dobrych praktyk nadesłane przez nauczycieli. Wszystkie pomysły cieszyły się dużym zainteresowaniem i według słów uczestnikow, stanowiły natychmiastową inspirację do wprowadzenia innowacji we własnych działaniach. Uczestnictwo w prezentacjach było bardzo przyjemne, ponieważ w każdej przeprowadzona była jakaś aktywność, która pokazywała słuchaczom praktyczny wymiar pomysłu. W tym roku podczas konferencji prezentowane były przykłady dobrych praktyk z następujących obszarów:

 1. Praca z uczniem zdolnym
 2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
 3. Moje sposoby na motywowanie uczniów do nauki
 4. "Nudny" temat- scenariusz lekcji.

Naszą szkołę reprezentowały Anna Kubiak i Małgorzata Podsadny, która prezentowała uczestnikom konferencji pomysł dobrej praktyki na przykładzie funcjonowania Klubu Opieki Pozalekcyjnej "Wspólna Chata".
W sobotę, 21 marca, odbywały się warsztaty "Jak uczy się człowiek?" oraz "Informacja zwrotna w procesie uczenia się". Wspólnie zastanawialiśmy się jak podnosić jakość nauczania i na co powinien zwracać uwagę super- nauczyciel.
Podczas konferencji odbyły się dwa gościnne wykłady: