piątek 9 października 2015

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard Szczeciński

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD SZCZECIŃSKI
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

SP1 Stargard - Strona Główna serwisu
Odliczanie do końca roku szkolnego
( Dni : Godzin : Minut: Sekund )

Zebranie Rady Rodziców

W czwartek- 08.10.2015 r.

o godzinie  1700 odbędzie się


ZEBRANIE RADY RODZICÓW.

Prosimy o przybycie  przedstawicieli  trójek klasowych.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
PREZYDIUM RR


 

 

Do wszystkich życzliwych!

      W ramach „Budżetu obywatelskiego miasta Stargard Szczeciński”  chcielibyśmy wybudować przy Szkole Podstawowej nr 1 boisko wielofunkcyjne- siatkówka, koszykówka, tenis ziemny . Boisko to miałoby służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta. W związku z tym bardzo prosimy
o zagłosowanie na nasz projekt.
    Mieszkańcy obszaru nr 3 wybierają z listy projekt nr 2.
   Wszyscy pozostali, którzy chcieliby pomóc w realizacji projektu boiska przy SP1 powinni na dole karty do głosowania w kratce obszar wpisać nr 3 a w kratce nr projektu 2. Ponadto poniżej należy dopisać nazwę projektu tj..: Boisko wielofunkcyjne- siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy SP1.

      Bardzo serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już oddali swój głos na projekt boiska przy naszej szkole i prosimy osoby, które jeszcze nie głosowały o zagłosowanie na nasz projekt. Pamiętajcie Państwo, że boisko będzie służyło nam wszystkim.

Karty do głosowania można pobrać w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Sienkiewicza 8.

 

Z góry serdecznie dziękujemy.

 

WYPRAWA POPRAWA

18 - 20.09.2015 r. pod takim hasłem odbyła się kolejna  akcja pt. „Sprzątanie Świata – Polska 2015” , którego Koordynatorem w Stargardzie Szczecińskim był Zarząd Usług Komunalnych zakupujący rękawice i worki dla biorących udział w akcji szkół z terenu miasta Stargardu Szczecińskiego. Tegoroczny temat główny wskazany przez Fundację Nasza Ziemia, zachęcał wszystkich mieszkańców Polski, aby lokalne akcje „Sprzątania Świata” były poprzedzone działaniami o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Tegoroczny temat główny wskazany przez Fundację Nasza Ziemia miał zwrócić  naszą uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w miejscu zamieszkania.                         Zaproponowano, by rozejrzeć się dookoła i sprawdzić np.: 
- czy gdzieś są dziki wysypiska, 
- czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci,                                                                                                 
- czy nie brakuje koszy na śmieci,                                                                                                             
- czy nie brakuje pojemników do segregacji śmieci (na szkło, papier, plastik  i metal)?

Zainspirowani tegorocznym tematem członkowie Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej nr 1,  podczas czwartkowych zajęć przygotowali gazetki ścienne z plakatami promujące hasło „Wyprawa Poprawa”. Uczniowie klas I – III: z wychowawcami Izabelą  Wojciechowską, Iwoną Karpińską, Małgorzatą Białas, Agnieszką Szubielską- Mączką oraz klas VI wraz z wychowawcami: Aurelią Tomczyk, Elżbietą Taraszkiewicz, Maciejem Iwańkowiczem 
i szkolnymi koordynatorami akcji Izabelą Wojciechowską i Lilianną Janeczek w piątek - 18.09.2015r. wyposażeni w rękawice i  worki do segregacji śmieci wyruszyli by posprzątać wskazany teren. Tegoroczne sprzątanie to nie tylko zbieranie śmieci, to również wyjścia na zajęcia terenowe poświęcone dbałości o najbliższe środowisko.  Dzieci i młodzież jak zwykle okazała się  niezawodna. Zebranie kilkudziesięciu worków śmieci posegregowanych i kilku  nieposegregowanych zajęło uczniom kilka godzin. Zebrane odpady zostały ułożone przy szkolnej altance śmietnikowej. Podczas akcji w SP nr 1 wykorzystano przydzielone przez  Koordynatora Akcji Miejskiej – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim: rękawice – 300 sztuk, worki na odpady w ilości 60 sztuk po 120 litrów. Po rozdaniu worków, uczestnicy akcji zostali poinformowani które śmieci powinny znaleźć się w worku niebieskim, czerwonym, które w żółtym, zielonym czy czarnym..
Po każdej akcji na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego pozostaje  przede wszystkim satysfakcja uczestników z możliwości służenia środowisku przyrodniczemu i refleksja opiekunów wskazująca na potrzebę dalszej edukacji w zakresie ochrony przyrody. Istotny jest również aspekt promujący tę działalność. Warto tu przytoczyć zdarzenie, które spotkało w czasie tegorocznej akcji klasę II c. Sprzątającym najpierw z zaciekawieniem przyglądała się grupa chłopców z okolicznego osiedla. Zapytali uczniów,  po co to robią…?, a na koniec poprosili, czy mogą się przyłączyć. To było dla drugoklasistów wielkie zaskoczenie, a jednocześnie ogromna satysfakcja
i dowód na to, że ich postawa może być przykładem i zachętą do działania dla innych.

Pierwsze akcje „Sprzątania Świata”  okupione były ciężką pracą podczas której zbierano  stosy śmieci  
i przeciwwaga tegorocznej akcji , gdzie zebrano kilkadziesiąt worków (zapewne o te kilkadziesiąt za dużo) świadczą o zmianach jakie zaszły na przestrzeni 22 lat trwania akcji. Jest widoczna poprawa ale potrzeba jeszcze wielu lat edukacji  i  kształcenia świadomości ekologicznej by „Sprzątanie Świata” obywało się bez zbierania odpadów,
a poświęcone było np. na zajęcia terenowe, festyny, referaty i inne formy przybliżające zadbane
i czyste  najbliższe środowisko. 

                                                                                Koordynatorzy szkolnej akcji

                                                                                Lilianna Janeczek i Izabela Wojciechowska

 


 

WITAJ TURYSTYCZNA SZKOŁO

12 września 2015 r. ponad dwudziestu  uczniów klas IV – VI naszej Szkoły wyruszyło pod opieką nauczycieli
i rodziców na Rajd po Puszczy Bukowej. Trasa Rajdu wiodła:

- czarnym szlakiem na Skórczą Górę, wzgórze o wysokości 72 m n.p.m. w Parku Leśnym Zdroje. Wzgórze pokryte zwartym lasem mieszanym sosnowo-dębowym, a na stokach  północnym i wschodnim częściowo trawiaste z kępami drzew i krzewów,

- szlakiem zielonym na Przełęcz Trzech Braci,  przełęcz ok. 130 m n.p.m., pomiędzy trzema wzgórzami: Bukowcem (148,3 m n.p.m.)- najwyższym wzniesieniem Niziny Szczecińskiej, Klasztornym (133,7 m n.p.m.) i Kopytnikiem (132,0 m n.p.m.), w głównym paśmie wysokich wzniesień morenowych, zwanych Górami (Wzgórzami) Bukowymi. Okoliczne wzgórza porośnięte są głównie starodrzewem bukowym. Z przełęczą wiąże się legenda o trzech braciach-rozbójnikach. Bracia napadali na podróżnych, łupiąc ich i zabijając, aż do czasu, gdy po jednym z napadów poznali dziewczynę, w której się zakochali. Oczywiście po pewnym czasie doszło do bijatyki, w której bracia się wzajemnie pozabijali. Nieszczęsna dziewczyna pochowała braci pod trzema kamieniami (obecnie są to trzy okoliczne wzgórza), a sama  zamieniła się w dąb. http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Trzech_Braci  

- niebieskim szlakiem w kierunku Psiego Pola, dawniej było to miejsce, w którym zbierali się myśliwi ze swoimi psami przed wyruszeniem na polowanie – właśnie od tego wzięła się nazwa tego miejsca. Dzisiaj miejsce to jest skrzyżowaniem szlaków turystycznych, gdzie rośnie potężny Dąb Myśliwych pamiętający dawne czasy,

- dalej niebieskim szlakiem w stronę Jeziora Szmaragdowego, sztuczne jezioro, które zawdzięcza swą nazwę charakterystycznemu zabarwieniu wody na skutek zawartości węglanu wapnia, pochodzącego z rozpuszczania kalcytu.

Historię mijanych podczas wędrówki obiektów przybliżała uczestnikom Rajdu Danuta Świątek ze stargardzkiego PTTK. Wspaniała słoneczna pogoda dodała blasku i tak pięknej i bogatej florze Puszczy Bukowej. Po drodze mijaliśmy wiele znanych i mniej znanych okazów roślin i zwierząt np. wypatrzony przez Michała - żuk leśny, chrząszcz, który nawozi glebę oraz zwiększa jej przewiewność i przesiąkliwość przez co uznawany jest za pożytecznego owada z punktu widzenia gospodarki leśnej. W plenerowym Międzyszkolnym Konkursie na temat Puszczy Bukowej, Maja Trybuła uczennica klasy IVA  zajęła III miejsce. Wędrówce w której wzięło udział ponad stu uczniów szkół stargardzkich i Szkoły Podstawowej ze Strachocina towarzyszyła radosna atmosfera. Rajd po Puszczy Bukowej był pierwszym tegorocznym spotkaniem uczniów na turystycznym szlaku. Wspaniała promocja turystyki, której święto obchodzone jest corocznie 27 września.

 

                                                                                                                    Opiekunowie grupy:

                                                                                      Lilianna Janeczek, Maciej Iwańkowicz


 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych -1 września 2015
2. Ślubowanie klas I - 3 października 2015
3. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2015
4. Ferie zimowe - od 01 lutego -  do 14 lutego 2016
5. Wiosenna przerwa świąteczna -od 24 marca- do 29 marca 2016
6. Sprawdzian klas VI - 01 kwietnia 2016
                                                          
  9:00 - j .polski,  matematyka

                                                   11:45 - język angielski

           Przekazanie wyników – 19.06.2015r.

           Wydanie zaświadczeń – 26.06.2015r.

  dodatkowy  01  czerwca   2014 r. poniedziałek godz.9:00

7. Czas trwania I semestru: 01.09.15-31.01.2016
8. Czas trwania II semestru: 02.02.16-24.06.2016
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 
w klasach VI- 23.06.2016
 

w klasach I- V 24.06.2016

10. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 
  • 02 maja 2016 (piatek)
  • 27 maja 2016 (piątek)-  odpracowujemy  04.06.2016 r. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka –

11. Ferie letnie- 25 czerwca- 31 sierpnia 2016


 

Sylwetki naszych najlepszych uczniów

Gratulujemy naszym uczniom sukcesów w nauce. Oto  sylwetki najlepszych z nich

Reforma podręcznikowa

Udostępniamy Państwu założenia reformy podręczkowej przekazane przez ministerstwo.

Informacja o reformie.

Harmonogram reformy.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW- ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 18.06.2015r.

 

Oddziały przedszkolne

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia MEN

1.

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Fabiszewska, K.Wilk, J.Pietrzak, M.Weker, A.Dworak

 „ Kraina przedszkolaka”

Pakiet dla dziecka:

  •   Karty pracy cz. 1-4
  •  Prace plastyczne w teczce
  •  Kraina odkrywców
  • Kraina emocji
  • Moja książeczka ( do prac indywidualnych w przedszkolu i w domu)
  • Kraina literdodatkowe publikacje
  • Kraina matematykiw pakiecie dla dziecka

 

MAC

 

2.

Religia

D.Kurpiński, J.Snopek

„Spotkania dzieci Bożych”.

 

Jedność,

Kielce

 

AZ 001/10                 9 VI 2010

 

Podręczniki do religii będą dostępne we wrześniu.

Podręczniki dla klasy I, II i IV (oprócz religii) będą  bezpłatne i zostaną wypożyczone uczniom ze szkoły we wrześniu.

 

Klasa I

1.

Religia

Elżbieta  Kondrak   i ks. Krzysztof   Mielnicki

„Żyjemy w Bożym Świecie”

Podręcznik

Jedność,

Kielce

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

 

 

Klasa II

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

MEN

1 .

Religia

J.Czerkawski, E. Kondrak

„Idziemy do Jezusa” -podręcznik

 

Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

„Nowe  raz, dwa, trzy, teraz my”

 -  klasa 3- pakiet.

 

1. Hanna Klimkowska, Małgorzata Sieńczewska, Honorata Waszkiewicz, Agnieszka Wrońska  -Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my! Klasa 3  PODRĘCZNIK CZ.1 I 2 +CD-ROM CZ .1 I 2,

 

2. Hanna Klimkowska, Małgorzata Sieńczewska, Honorata Waszkiewicz, Agnieszka Wrońska , -

Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my! ĆWICZENIA KLASA 3 CZĘŚĆ 1-4.

 

3.Bogusława Lankiewicz, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda  Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my!  MATEMATYKA KLASA 3 CZĘŚCI 1-4;

 

4. Praca zbiorowa  Raz, dwa, trzy, teraz my!WYCINANKA  KL. 3 CZ.  1 I 2;

 

5.Marzena Prądzyńska Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my! klasa 3 – JĘZYK POLSKI.ĆWICZENIA DODATKOWE, cz. 1 i 2.

 

6.Małgorzata Paszyńska Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my! klasa 3 – MATEMATYKA. ĆWICZENIA DODATKOWE, cz. 1 i 2

 

 7. L. Rosiak Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my! klasa 3 PRZYRODA. ĆWICZENIA DODATKOWE,

 

8.Michał Kęska ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - zeszyt ćwiczeń z płytą CD

 

Nowa Era

 

 

2.

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska , P.A..Davies, C. Graham

„Super Sparks 3”.

Podręcznik dla szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń

 

 

Oxford University Press

 638/3/2014

3.

Religia

J.Czerkawska, E. Kondrak

„Jezus jest z nami” –podręcznik+ ćwiczenie

Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Klasa IV

 

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Religia

Elżbieta  Kondrak, B. Nosek   i ks. Krzysztof   Mielnicki

„Miejsca pełne BOGActw”.

Podręcznik +ćwiczenie

Jedność, Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

Klasa V

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

MEN

1.

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start!”
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 5 wraz z dodatkiem „Lipcowe i sierpniowe wędrówki”

oraz

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

„Słowa na start!” 
Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5 cz.1 i cz. 2

Nowa Era

338/4/2013

2.

Język angielski

Melanie Ellis, Anna Rak

„Steps in English 2“

Podręcznik i zeszytćwiczeń

 

Oxford University Press

302/2/2011

3.

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, MałgorzataPaszyńska

„Matematyka z kluczem“ – podręcznikorazćwiczeniacz. 1 i 2

 

Nowa Era

157/2/2012/z1

4.

Przyroda

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

„Tajemnice przyrody” -podręcznik

Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz- zeszyt ćwiczeń – cz.1 i 2

 

Nowa Era

399/2/2013

5.

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5

oraz

Tomasz Maćkowski

Wczoraj i dziś”
Zeszyt ucznia, klasa 5

 

 

Nowa Era

443/2/2013

6.

Plastyka

Ten sam podręcznik co był  w klasie 4

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła!” - Podręcznik z dodatkiem Historia sztuki na CD dla klas 4-6

 

Nowa Era

 

7.

Zajęcia komputerowe

Ten sam podręcznik co był  w klasie 4

Grażyna Koba
"Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI"

 

 

 

Migra

373/2011
 

8.

Muzyka

Monika Gramek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” –podręcznik dla kl. V szkoły podstawowej z płytą CD oraz zeszyt ucznia.

 

Nowa Era

589/2/2013

9.

Religia

ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

„Spotkania ubogacające”– podręcznik +ćwiczenie

 

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

Klasa VI

LP.

Przedmiot

Autor, nazwa podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 6 wraz z dodatkiem „Lipcowe i sierpniowe wędrówki”

A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz    „Słowa na start!”  Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6 cz. 1  i cz. 2

 

Nowa Era

338/5/2014

 

 

 

 

338/6/2014

 

2.

Język angielski

Falla T., Davies P.A., Shipton P, Palczak E.

„Steps in English 3”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

 

Oxford University Press

302/3/2011

3.

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Podręcznik, klasa 6

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 „Matematyka z kluczem”   Zeszyty  ćwiczeń, klasa 6, część  1 i  2

 

Nowa Era

 

157/4/2011

 

4.

Przyroda

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody”  Podręcznik, klasa 6

 

Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz

Ćwiczenia z przyrody  cz. 1

Dominik Marszał, Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Małgorzata Mańska

Ćwiczenia z przyrody  cz. 2 

Nowa Era

 

399/3/2014

 

5.

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”   Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6

„Wczoraj i dziś”

 

Tomasz MaćkowskiZeszyt ucznia, klasa 6 część 1 i 2

Nowa Era

443/3/2014

 

6.

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”  Podręcznik dla klasy 6

 

„Lekcja muzyki”

Zeszyt ucznia dla klasy 6

 

 

Nowa Era

589/3/2014

 

 

7.

Zajęcia komputerowe

Ten sam podręcznik co był w klasie 4

Grażyna Koba
"Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI"

 

Migra

373/2011
 

 

8.

 

Zajęcia techniczne

 

Ten sam podręcznik co był w klasie 4

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” 
Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkiem „Rysunek techniczny”

 

Nowa Era

295/2010

 

9.

 

Religia

 

ks. K.Mielnicki , E. Kondrak, E.Parszewska

„Tajemnice BOGAtego życia”

 

 

Jedność , Kielce

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w wakacyjnym konkursie

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie
fotograficzno- literackim


"MIEJSCA PEŁNA BOGA- CTW".

Należy znaleźć ślady Boga podzcas wakacyjnych wędrówek, zrobić zdjęcie, napisać krótko
(jedna strona formatu A-4, ręcznie lub na komputerze, prozą lub wierszem)
dlaczego wybierasz właśnie to i przynieść je do swojego katechety do 11 września 2015.


Rozstrzygnięcie konkursu- 18 września.

Czekamy na ciekawe wakacyjne odkrycia.

 

Katecheci SP1 

GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW!

My wszyscy z lasu od prastarych barci, jak go szanujemy tyle żeśmy warci …

Dzień Owada

Konkurs pięknego czytania

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O LESIE

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU SZYBKIEGO CZYTANIA

Zajęcia terenowe w Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim

KONKURS „ENGLISH ACE”- wyniki konkursu

Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

Wyniki ogólnopolskiego konkursu OMNIBUS HUMANISTYCZNY 2015

Międzynarodowy konkurs matematyczny- KANGUR 2015

Wyróżnienie Julii Wierzchowskiej

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Nowy tydzień- nowe sukcesy!

I edycja konkursu plastycznego dla rodzicow i dzieci- wyniki

Rewelacyjne osiągnięcia naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczny

Zajęcia terenowe nad jeziorem Miedwie

„Zdrowy Świat – Zdrowy Człowiek

Kolejne sukcesy naszych uczniów!

OLA BAŃKOWSKA NAJLEPSZA!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

1 kwietnia- SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Kolejne zwycięstwa w konkursach matematycznych!

Krzysiu wśród najlepszych!

Wyniki Archidiecezjalnego Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej

SZKOLNE DNI ORIGAMI

Odbiór testów KANGUR 2015

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

REKOLEKCJE W SP1 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Mamy LAUREATKĘ Konkursu Matematycznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty!

Kolejny zwycięzca konkursu

Spotkanie z OLIMPIJCZYKAMI

Praca Kasi Przeworskiej nagrodzona

SZKOLNE DNI ORIGAMI

Posypały się zwycięstwa...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony pojazd”

ALFIK MATEMATYCZNY 2015

Nasi zdolni matematycy czyli wyniki międzyszkolnego konkursu matematycznego!

ALFIK HUMANISTYCZNY 2015

Konkurs plastyczny

BAL NOWOROCZNY

Mamy finalistki Konkursu Matematycznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty!

Zostań ECOBOHATEREM

Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

„Kto jest eko ten zajdzie daleko”

II miejsce naszych uczennic w Ortofrajdzie

Z przedświąteczną wizytą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Mikołaje są wśród nas

Szanowni Państwo!

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego

Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS

Sukces w tenisie stołowym chłopców

Koncert bożonarodzeniowy

Seminarium astronomiczne

Wyróżnienie Oli w konkursie plastycznym

PODZIĘKOWANIE

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Pierwsze sukcesy uczniow w roku szkolnym 2014/2015

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI- terminy

ZBIÓRKA GIER i ZABAWEK

Skład SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015

Na "Pieczonego Ziemniaka"

UWAGA RODZICE!

16 października 2014

Turysto! Szanuj Środowisko

UWAGA!

PRÓBNY SPRAWDZIAN UCZNIÓW KL. VI Z RODZICAMI!

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

POCZET SZTANDAROWY- skład

Imprezy i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015

Obowiązkowe spotkania wychowawców z rodzicami

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Wyprawka szkolna

Szkolny zestaw podręczników- rok szkolny 2014/2015