SP1, informacje o szkole
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

O SZKOLE / KONTAKT

 Jesteśmy szkołą, która:

 • wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania, poprzez wprowadzanie nauki języka angielskiego od klasy pierwszej w wymiarze nadobowiązkowym;
 • stymuluje rozwój jednostek utalentowanych poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stwarzanie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju ucznia na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych;
 • oferuje bogaty wybór zajęć dodatkowych;
  * ruchowych (sport, turystyka, gimnastyka korekcyjna, basen),
  * intelektualnych
  - o charakterze wyrównawczym dla uczniów mających kłopoty w nauce,
  - rozwijających zainteresowania dla uczniów zdolnych,
  * kulturalnych (plastyka, chór, teatr);
 • umożliwia uczniom korzystanie z wyposażenia, a w tym biblioteki, świetlicy, pracowni komputerowej, pracowni plastyczno-technicznej, sali gimnastycznej;
 • podnosi efekty pracy z uczniem poprzez opracowywanie nowoczesnych kryteriów oceniania oraz oceny opisowej;
 • zapewnia opiekę psychologiczną, pedagogiczną ( w tym reedukację), logopedyczną, medyczną i socjoterapeutyczną.
obrazek 1
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 to dziecko samodzielne, otwarte na drugiego człowieka, ciekawe świata, odpowiedzialne za swoją naukę oraz własne wybory
Nauczyciel uczący w Szkole Podstawowej nr 1 to osoba aktywna, posiadająca autorytet, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby, przychylna
i potrafiąca zjednać sobie uczniów swoją postawą
obrazek 2
obrazek 3 Rodzice doradzają, opiniują, wspierają organizacyjnie i materialnie szkołę, przez co mają poczucie autentycznego współudziału
i współdecydowania o istocie oraz sposobach wychowania swoich dzieci.
Wzajemny szacunek stanowi podstawę zachowań uczniów, rodziców i pracowników szkoły. obrazek 4
 
KONTAKT Z NAMI
 
  adres szkoły:

Ul. Henryka Sienkiewicza 8
73-110 Stargard 

  telefon / fax: (091) 577 02 42  
  strona www:    
  e-mail: SP1@stargard.edu.pl