SP1, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Kadrę świetlicy szkolnej tworzy wykwalifikowany zespół wychowawców w skład, którego wchodzą:

Ziemak Dorota
Lewandowska Katarzyna
Sejbuk Agnieszka
Jagnicz Katarzyna
Żółwiński Marcin
Rybkowska Małgorzata


Działalność świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Pracujemy według rocznego planu pracy. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania kulturalne oraz przyrodnicze. Zabawa, obok nauki, jest podstawową formą aktywności uczniów. Wychowankowie świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zajęcia wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć, pobudzają fantazję i wyobraźnię, uczą wypowiadania się. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

Praca w świetlicy szkolnej charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością. To stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły. W ramach zajęć świetlicowych proponujemy następujące zajęcia:

 • Plastyczne /obejmujące m.in. orgiami, pracę z masą solną /
 • Dydaktyczne /zgodnie z tematyką haseł tygodnia/
 • Muzyczne /nauka i śpiew piosenek, poznanie nowych instrumentów, taniec ze śpiewem , tańce integracyjne, słuchanie muzyki/
 • Ruchowe /w sali i na szkolnym placu zabawy z wykorzystaniem m.in. chusty animacyjnej/
 • Czytelnicze / w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"/
 • Gry i zabawy świetlicowe /gry planszowe, puzzle i inne/
 • Komputerowe

 • Organizujemy również imprezy i uroczystości świetlicowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynki, Mikołajki uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

  Organizacja pracy świetlicy:

  Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Po godzinie 16.00 można skorzystać z oferty zajęć w ramach Klubu Opieki Pozalekcyjnej. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mogą skorzystać również ze stołówki szkolnej.
  Obiady przygotowywane są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Kuchnia Centralna Zakład Aktywności Zawodowej i wydawane w godzinach od 12.00 do 13.50. Koszt obiadu dla dzieci wynosi 4,89 ( zupa- 2zl, II danie 2,89zl). Posiłki będą wydawane od 4.09.2012r.

  Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się we wrześniu w dniu rozpoczęcia się nowego roku szkolnego. Zapisujemy dzieci, których oboje rodzice pracują. Zapisując dziecko do świetlicy rodzice mają obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia oraz wyposażyć dziecko w wyprawkę w formie artykułów plastyczno-papierniczych.

 • Kontakt:
  Szkoła Podstawowa nr 1
  im. Juliusza Słowackiego
  ul. Sienkiewicza 8
  73-110 Stargard 
  Tel. 790-706-467