SP1, Koncepcja szkoły
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W STARGARDZIE 

 

Szkoła stwarza dobre warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,

a w szczególności kładzie nacisk na pracę z uczniem zdolnym.

Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia. Wyrównuje szanse

edukacyjne uczniów. Proponuje i organizuje szeroką ofertę zajęć

pozalekcyjnych. Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym

w zakresie edukacji i wychowania. Realizuje zadania wynikające z

przepisów prawa oświatowego.

 

DZIĘKI WDRAŻANIU KONCEPCJI SZKOŁY:

 

Uczeń kl. III, po I etapie kształcenia:

 

 • Jest dobrze przygotowany do II etapu edukacji, odpowiedzialny, otwarty i ciekawy świata
 • Zna najbliższe otoczenie, zasady sprawnego korzystania wiedzy w życiu codziennym
 • Potrafi radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami, pracować w grupie oraz korzystać z różnych źródeł informacji

 

Absolwent szkoły:

 

 • Jest samodzielny, przygotowany do następnego etapu edukacyjnego, aktywny i twórczy w życiu klasy i szkoły
 • Zna swoją wartość, tradycje rodzinne, szkolne, obyczaje i kulturę regionu oraz kraju
 • Potrafi samodzielnie poszukiwać informacji, znaleźć motywację do dalszej pracy, doceniać wysiłek innych

 

 

 

 

Nauczyciel – wychowawca:

 • Jest organizatorem różnych form życia klasowego, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, kreatywny i konsekwentny w swoim działaniu
 • Zna uczniów, rodziców i środowisko wychowanków oraz zainteresowania i potrzeby uczniów, nowoczesne metody nauczania i stosuje je w praktyce
 • Potrafi inspirować i wspomagać wszelkie działania uczniów, włączać rodziców w sprawy klasy i szkoły, korzystać z pomocy pedagoga i psychologa w szczególnych przypadkach
 • Stwarza sytuację, w której dziecko aktywnie rozwija wszelkie sfery swojej osobowości, docenia wysiłek ucznia.

 

Jesteśmy szkołą w której uczeń:

 • Chętnie podejmuje działania
 • Czuje się dobrze i bezpiecznie
 • Kształtuje swoją osobowość
 • Rozwija swoje zainteresowania
 • Jest zdolny do samodzielnego myślenia i działania

 

Naszym uczniom oferujemy indywidualną opiekę nad uczniem zdolnym i uczniem potrzebującym opieki i wsparcia.

 

Nasza baza lokalowa i wyposażenie gwarantują zdobywanie wiedzy w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, w poczuciu bezpieczeństwa.

 

Kadrę szkoły stanowią kompetentni nauczyciele, przyjaźnie nastawieni do dzieci i rodziców, wykorzystujący w swojej pracy dobrze dobrane programy nauczania, w tym wiele własnych.

 

Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym oraz  instytucjami na terenie miasta.

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ OTWARTĄ

NA WSZELKIE ZMIANY I NOWOŚCI.

 

 

 

Ø  Szkoła stwarza dobre warunki  do wszechstronnego rozwoju dziecka,
a w szczególności kładzie nacisk na pracę z uczniem zdolnym.

Ø  Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia.

Ø  Wyrównuje szanse edukacyjne uczniów.

Ø  Proponuje i organizuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Ø  Współpracuje z rodzicami  i środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji i wychowania.

Ø  Realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.