piątek 23 lutego 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

UWAGA!

 

Ze względu na duże zainteresowanie kołem fotograficznym będzie możliwe jego wznowienie.

 

Planowane wznowienie koła od przyszłego roku szkolnego (wrzesień 2018r.)

 

ZAPRASZAM


Zapraszamy do naszej galerii

Zapraszamy do nowej galerii naszego koła: pasjafot.cal24.pl

Nasza poczta: pasjafot@pasjafot.cal24.pl

 


Koło fotograficzne „Pasja”

Wyzwól swoją pasję, spójrz na świat z innej perspektywy.

Marcin Żółwiński


 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

                           Stargard, dnia  …………..........................

……………………………………………………..

…………………………………………………….                              

 (imię i nazwisko obojga  rodziców/ prawnych  opiekunów)

 

              Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Stargardzie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej szkoły, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   ściennych   i   folderach   szkolnym   w   celu   informacji   i   promocji   Szkoły.

 

………………………………………………………………………………………………………

( imię/imiona  i nazwisko dziecka , klasa)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

..…………………..…………………………..

..……………………………………………….

                            (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów )