SP1, Historia szkoły
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

HISTORIA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie, znana jako Dziesiątka ma już 40 lat. Pierwszy dzwonek zabrzmiał w murach naszej szkoły 21 września 1967r. W ciągu 40 lat pracy odnosiliśmy sukcesy, zdobywaliśmy laury olimpijskie, współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym.
 
01.09.1966 Rozpoczęcie pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 10
14.10.1974 Nawiązanie kontaktów ze szkołą w Lubminie ( NRD)
01.09.1975 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego,
Nadanie szkole imienia J. Słowackiego,
Wręczenie Sztandaru, Odsłonięcie pomnika Patrona
maj 1975 Wojewódzki Zlot Kół Turystycznych
23.03.1983 Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka
12 -13.05.1983 Wyjazdowa Sesja Ogólnopolskiego Sympozjum Wizytatorów do Spraw Sportu i Turystyki
maj 1983 Udział w Ogólnopolskim Finale Wiedzy o Ruchu Drogowym
12.03.1984 Nawiązanie kontaktów ze szkołą w Stralsundzie (NRD)
01.09.1991 Wprowadzenie nauki języka niemieckiego do klas młodszych
1992/1993 Organizacja I Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych
01.09.1994 Rozpoczęcie innowacji pedagogicznych
24.09.1996 Nawiązanie kontaktów ze szkołą w Gerswalde (Niemcy)
luty 1997 Oddanie do użytku nowych pomieszczeń biblioteki
18.10.1997 I Makroregionalna Konferencja Innowacji Pedagogicznych
01.09.1999 Uruchomienie pracowni komputerowej
01.09.2001 Zmiana numeru szkoły - Szkoła Podstawowa nr 1
01.10.2001 Powstanie Zespołu Aktywnoci Twórczej ,,Tęgie głowy"- praca z uczniem zdolnym
01.09.2002 Wprowadzenie innowacji pedagogicznych, wpisanych w rejestr Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty, Uruchomienie własnej strony internetowej: www.stargard.edu.pl/sp1
01.10.2001 Przystąpienie do programu SZKOŁA-RODZINA-RODOWISKO ,,Promyk
22-24.11.2003 Współorganizacja Ogólnopolskiej III Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywnoci "PSYCHOPEDAGOGICZNE DYLEMATY NAUCZANIA
18.06.2004 Uzyskanie certyfikatu: ,,SZKOŁA UCZĄCA SIĘ
01.09.2004 Uruchomienie drugiej pracowni komputerowej
01.09.2004 Uzyskanie certyfikatu: ,,ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI
01.09.2005 Wprowadzenie nauki języka angielskiego do klas młodszych
01.09.2006 Uruchomienie w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ,
Zakończenie współpracy ze szkołą w Gerswalde.
   

           Początki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego to lata 1966-67. Do maja bieżącego roku szkoła (2001) była znana jako "Dziesiątka". Obecnie uczęszcza tutaj 639 uczniów, a uczy 54 pedagogów mających wyższe wykształcenie i permanentnie dokształcających się. Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w naszym mieście. Najważniejszą sprawą w działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły jest dobro dziecka oraz umiejętna współpraca z rodzicami, którzy akceptują poczynania szkoły
i są partnerami w wychowaniu własnych dzieci. Nauczyciele, którzy tu pracują to ludzie lubiący swoją pracę i stale podnoszą własne kwalifikacje. Wszyscy zgodnie twierdzą, że najważniejsza jest więź między wychowawcą, a klasą. Po to spotykają się
z uczniami, aby podzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej zależy im na tym, aby dzieci potrafiły być sobą i umiały bronić się własnego zdania. Nauka w tej szkole to jedna wielka lekcja tolerancji. Najbardziej pożądaną cechą charakteru jest prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu. Dziecko powinno stosować ogólne normy społeczne obowiązujące nas wszystkich. Uczniowie są uczeni szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne wybory oraz za swoją naukę. Dzieci uczą się języka niemieckiego od pierwszej klasy w wymiarze dwóch godzin tygodnia. Od września 1996 roku szkoła współpracuje z Grund und Gesamtschule w Gerswwalde. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w wymianie, a ze swoimi zachodnimi przyjaciółmi utrzymują kontakty listowe. Kilka razy w roku uczniowie jeżdżą do siebie z wizytą. Znajomości w dalszym ciągu się rozwija i przynosi obustronne korzyści. Szkoła stwarza odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju ucznia podczas zajęć dodatkowych. Każde dziecko może znaleźć coś dla siebie. Uczniowie uzdolnieni artyści i muzycznie uczestniczą w zajęciach teatralnych, nauce tańca nowoczesnego, pantomimy oraz chóru. Ponadto działają kółka :plastyczne, młodego twórcy, miłośników przyrody, "Czarne Stopy" oraz kluby :europejski i młodych internautów.
Uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych igrzyskach sportowych. W szkole istnieje klasa o profilu turystycznym , której program obejmuje wiele interesujących wycieczek. Uczniowie chodzą na rajdy, poznają okolice naszego miasta. Szkoła bardzo dużo zawdzięcza sponsorom. Bez ich pomocy nie miałaby możliwości poprawnego funkcjonowania. Dyrektor szkoły ma wiele marzeń, które postara się zrealizowania. Najważniejsze plany to: nowa elewacja budynku szkoły, zatrudnienie przynajmniej trzech mężczyzn i polepszenie bezpieczeństwa na przerwach. Chciałaby, aby współpraca między nauczycielami była jak najlepsza. W dalszym ciągu szkoła będzie stwarzać swoim wychowankom jak najlepsze warunki do nauki. Bo dzieci to audytorium bardzo wymagające. Należy sprostać ich potrzebom. A takie jest główne założenie SP nr 1. Nauka w tej szkole to niezapomniana lekcja życia. Miejsce magiczne,
z którym wiążą piękne wspomnienia. Najlepiej wiedzą o tym absolwenci. Ja jestem jedną z nich.

 

Aleksandra Zalewska: Dobra szkoła dla naszych dzieci-  DNI Stargardu 2001 nr 11

 

05.10.2007r.- Uzyskanie po raz drugi certyfikatu „Szkoła Ucząca Się”

1.09.2008r.-  Wymiana sprzętu w pierwszej pracowni komputerowej

                    Zdobycie przez Radę Rodziców wyróżnienia w wojewódzkim konkursie Polskiego Stowarzyszenia Rodziców
                    „Partner w edukacji”

1.09.2009r.- Powrót do pięknie wyremontowanej szkoły
                  (termomodernizacja, nowa elewacja, odnowienie sal lekcyjnych i korytarzy)

                   Rozpoczęcie nauki przez dzieci sześcioletnie w klasie I „a”

2.12.2009r.- Regionalne Spotkanie Tematyczne STERy „Szkół Uczących Się”  pt. „Sześciolatek w klasie I”.

3.12.2009r.- Powiatowa konferencja dla nauczycieli humanistów „Juliusz Słowacki znany i nieznany w 200 rocznice urodzin
                  poety”

1.09.2010r.- Utworzenie placu zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”.

17.12.2010r.- Otrzymanie tytułu LIDERA  „Szkół Uczących Się”

11.05.2011- Uzyskanie z rąk Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall tytułu "Szkoły Odkrywców Talentu".

X 2011         - Uroczystość 45- lecia szkoły

13.04.2012r.- Współorganizacja wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wojewódzkiej Konferencji „Sześciolatek w szkole”.

 V 2012-        Zajęcie I miejsca przez Radę Rodziców w Wojewódzkim Konkursie Ministra Edukacji Narodowej " Mam 6 lat"
                    w kategorii szkół podstawowych.

VI 2012-       Uzyskanie przez Radę Rodziców tytułu LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Edukacji Narodowej
                 "Mam 6 lat" oraz prawo używania przez szkołę tytułu "SZKOŁA PRZYJAZNA dla SZEŚCIOLATKA".

IX 2007-VI 2012- Udział w programie "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY", zwieńczony uzyskaniem certyfikatu "SZKOŁA BEZ
                         PRZEMOCY"

21.06.2013- Uzyskanie certyfikatu "Szkoły Łowcy Talentów" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Projektu
                 Edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/2013, realizowanego przez Łowców Talentów Jersz, pod patronatem
                 Politechniki Wrocławskiej                  

2.09.2013-    Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2013/2014.

X 2013-        Uzyskanie funduszy na modernizację placu zabaw w ramach Projektu Obywatelskiego

21.01.2014- Uzyskanie po raz drugi certyfikatu "Szkoły Łowcy Talentów" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego
                  Projektu Edukacyjnego Łowimy Talenty 2013/2014, realizowanego przez Łowców Talentów Jersz, pod patronatem
                 Politechniki Wrocławskiej 

marzec 2014- Uzyskanie przez szkołę w ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie
                     najwyższych poziomów w trzech badanych obszarach

02.10.2014 Uzyskanie certyfikatu Eco Schools "Zielona Flaga"

2012/2014- Udział w I i II edycji programu "WF z klasą" zakończony uzyskaniem certyfikatu

2014/2015- Udział w programie CEO i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności "Analiza prac uczniowskich"

10.05.2017- Konferencja upowszechniajaca praktykę APU ( Analiza Prac Uczniowskich).
                  Uzyskanie przez szkołę po raz czwarty certyfikatu "LIDERA Szkół Uczących Się"