SP1, Statut stowarzyszenia
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

 
 
Szanowni Państwo!

Jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym od 15 maja 2009 roku. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Naszym Statutowym celem jest:
 1. inspirowanie dzieci do podejmowania inicjatyw i działań na wielu płaszczyznach,
 2. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych,
 3. promowanie i popularyzowanie dziecięcej twórczości artystycznej, literackiej, itp.,
 4. realizowanie programów na rzecz wyrównywania szans dzieci z rodzin wymagających opieki i wsparcia,
 5. działanie na rzecz rozwoju samorządności uczniów,
 6. organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci z lokalnego środowiska,
 7. wspieranie funkcjonowania różnorodnych form zajęć dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 8. modernizacja i rozszerzenie infrastruktury.
Swoje cele zamierzamy osiągnąć poprzez:
 • organizowanie zajęć wspierających i rozwijających różne zdolności kierunkowe uczniów,
 • organizowanie wyjazdów do teatrów, wyjść do kina, na wystawy i inne warte zobaczenia ciekawe miejsca,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • organizowanie zajęć sportowych wspomagających rozwój fizyczny,
 • zakup pomocy naukowych i sprzętu wspomagającego rozwój dzieci,
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci (szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, technicznych, filmowych, itp.),
 • organizowanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia,
 • organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • ubieganie się o granty i ich realizowanie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia w formie: darowizn pieniężnych, darowizn rzeczowych, dotacji lub sponsoringu.

Więcej informacji na Naszej stronie http://spj.stargard.pl

 

 

 
Nasz nr konta: Bank BPH S.A. Oddział w Stargardzie, ul.Piłsudskiego 89b, 73-110 Stargard nr 48 1060 0076 0000 3200 0137 6271
 
Zarząd Stowarzyszenia