SP1, Samorząd Uczniowski
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

NASZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów i współpraca z innymi dziećmi
  i nauczycielami;
 • stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny;
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole; kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom oraz organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

Zadaniem  Samorządu Uczniowskiego jest:

 • współdziałanie z innymi organami szkoły;
 • przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • troska o sprzęt i urządzenia szkolne;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami
  a uczniami;
 • organizowanie uroczystości szkolnych i pomoc w innych imprezach na terenie szkoły.

 

                                                      Opiekun SU
Ewa Zakrzewska
Magdalena Kupracz
Alicja Chmielewska

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca SU - Anna Mączka kl. 7c

Zastępca przewodniczącej SU - Aniela Pac-Pomarnacka kl. 6b

Zastępca przewodniczącej SU - Lidia Iwańkowicz kl. 6a

 

1. Radosław Kinasz kl. 4a
2. Maja Materac kl. 4b
3. Gabrysia Skibińska kl. 4c
4. Julia Warsińska kl. 4d
5. Alan Kucia kl. 4e
6. Zuzanna Piotrowska kl. 4e
7. Natalia Łabuń kl. 5a
8. Kaja Zawada kl. 5b
9. Kevin Kubera kl. 5c
10. Filip Świderski kl. 5d
11. Natalia Migura kl. 6a
12. Zuzanna Kozyrska kl. 6b
13. Zuzanna Materac kl. 6c
14. Olga Bógdał kl. 6d
15. Zuzanna Ziemba kl. 6d
16. Bartosz Książek kl. 6e
17. Julia Wojciechowska kl. 7a
18. Jakub Urban kl. 7b
19. Maja Stefańska kl. 7d
20. Miłosz Tomaszewski kl. 7d