środa 20 września 2017

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

NASZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów i współpraca z innymi dziećmi
  i nauczycielami;
 • stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny;
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole; kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom oraz organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

Zadaniem  Samorządu Uczniowskiego jest:

 • współdziałanie z innymi organami szkoły;
 • przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • troska o sprzęt i urządzenia szkolne;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami
  a uczniami;
 • organizowanie uroczystości szkolnych i pomoc w innych imprezach na terenie szkoły.

 

                                                      Opiekun SU
Kamila Król,
Ewa Zakrzewska

 

Skład SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY SU

Miłosz Tomaszewski kl. 6d

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Lidia Iwańkowicz kl. 5a

Skład Samorządu Uczniowskiego

 1. Anna Mączka kl. 6c
 2. Karol Kalaga kl. 4a
 3. Olga Bógdał kl. 5d
 4. Jakub Urban kl. 6b
 5. Gabriela Marciniak kl. 4a
 6. Julia Pilińska kl. 5a
 7. Aniela Pac-Pomarnacka kl. 5b
 8. Zuzanna Materac kl. 5c
 9. Julia Wojciechowska kl. 6a
 10. Natasza Trzebiatowska kl. 6b
 11. Weronika Czeronko kl. 4a
 12. Natalia Szejny kl. 4d
 13. Amelia Maćkowiak kl. 6e
 14. Natalia Bacia kl. 4b
 15. Zuzanna Orzechowska kl. 4b
 16. Natalia Buryta kl. 4c
 17. Marcel Mendes-Dudziński kl. 6b
 18. Paweł Jurkiewicz kl. 5b
 19. Bartek Książek kl. 5e