SP1, Nasze osiągnięcia
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.
 - wg D. Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierając elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodni z określonymi potrzebami pedagogicznymi.
 - wg R. Schulz ( łac. innovatio – odnowienie) - proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych

  •  oryginalne, polegające na tworzeniu zupełnie nowego projektu zmian,
  • naśladowcze – inspirowane z zewnątrz, sprowadzające się do wdrożenia w danym środowisku czy instytucji sprawdzonych już nowości.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:

  • z twórczego charakteru pracy nauczycieli
  • z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie
  • ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.

 

 Innowacje realizowane w naszej szkole zostały zarejestrowane w Kuratorium Oświaty  pod nr 67-70.

1. „Stawiam na kreatywność - gram w szachy”   - kl. II b – I etap edukacyjny

                                                                         mgr Cz. Walukiewicz prowadzący mgr A. Kokolus

2. „Szkolne przygody czystej przyrody”– III a –– innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji ekologicznej na I etapie 
                                                                                  edukacyjnym

                                                                           mgr Izabela Wojciechowska

3. „Kraina dźwięków i barw” – kl. IIc  - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji plastycznej i muzycznej
                                                                  w klasach I - III

                                                                           mgr A. Antończak

4. „Za szkolną kurtyną” – kl. VI c – innowacja pedagogiczna dotycząca edukacji artystycznej w zakresie edukacji
                                                            teatralno-dramowej na II etapie edukacyjnym

                                                                             mgr T. Żółwińska

5.„Rozwijanie postaw i myślenia twórczego u dzieci ze zdolnościami muzycznymi Flażoletowe impresje”-
                                                            innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji muzycznej w kl. V i VI.

                                                                           mgr  M. Iwańkowicz

 

PROGRAMY WŁASNE

Program własny T. Spychalskiej rozwijające zainteresowania matematyczne w   I etapie edukacyjnym „ Matematyczny supełek ”.

Program własny w kształceniu zintegrowanym I. Strobejko Chabowskiej – edukacja regionalna i europejska „My mali Europejczycy”

Program własny I. Karpińskiej nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym „Spotkania z komputerem”.

Program własny E. Taraszkiewicz zajęć z gimnastyki korekcyjnej „Zdrowe proste plecy”.

Pogram własny wychowania fizycznego K. Król, E. Taraszkiewicz, A. Zielskiego „Zdrowo, wesoło i bezpiecznie” – I etap edukacyjny

Program własny poprawy sprawności ortograficznej „Z ortografią za pan brat” -  D. Kocoń,   A. Nowak-Duniecka, T. Żółwińska

Program własny koła muzycznego „ Flażoletowe impresje” - Małgorzata Iwańkowicz

Program własny A. Majchrzak zajęć koła informatycznego „Młodzi internauci”

Program :Informatyka 2000” zmodyfikowany przez  A. Majchrzak -.. „ENTER” – realizowany w klasie VI

Program własny A. Koźluk rozwijający umiejętności emocjonalne „ Rośniemy mądrzej” –
w klasach I- III.

Program własny A. Antończak, I. Karpińskiej, A. Szubielskiej -Mączki „Plastelinki” rozwijający zdolności plastyczne
w klasach I-III

Program własny Macieja Iwańkowicza „ O historii inaczej….”

Program własny Macieja Iwańkowicza „ Znam swoje miasto Stargard i najbliższą okolicę”

Program własny Macieja Iwańkowicza „ Z przygodą w plecaku”

Pogram własny wychowania fizycznego K. Król, E. Taraszkiewicz, A. Zielskiego  „Żyjmy zdrowo na sportowo” – II etap edukacyjny