poniedziałek 19 marca 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Klub Młodego Naukowca

Konkurs na logo klubu

Prace należy przesyłać w formacie .png
w wymiarach 1:1, najlepiej bez kompresji
na email kkrzys2004@gmail.com
do 19-go marca 2018r.

Wiadomość powinna zawierać
twoje imię, nazwisko i klasę.

 

Informacji udziela pani Magdalena Kowalczyk-Barszczak (sala 18),
Kacper Krzynowek oraz Krzysztof Król z klasy 7c.

 


 

 

W naszej szkole powstał Klub Młodego Naukowca –
połączyliśmy koło chemiczne z kołem informatycznym.

 

OD KÓŁKA CHEMICZNEGO DO EDUKACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Spragnieni dodatkowej wiedzy i  chęci poznania tajników chemii, uczniowie:
Julia Wilkosz, Alicja Włodarczyk, Aleksandra Szcześniak, Małgorzata Suchowerska, Hanna Kucharczyk, Marcin Bogucki i Paweł Stefaniak, 
będą wykonywali doświadczenia chemiczne pod czujnym okiem p. Beaty Trzeciak.

 

 

A wszystko to dokumentować w postaci filmików, prezentacji i zdjęć
będą uczniowie koła informatycznego:: 

Krzysztof Król, Jędrzej Matkowski i Kacper Krzynowek, 
pod czujnym okiem p. Magdaleny Kowalczyk-Barszczak.

 

 

Celami Klubu Młodego Naukowca są:

·        rozszerzenie wiedzy chemicznej o treści wykraczające poza  program;

·        kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się odczynnikami
i sprzętem  laboratoryjnym
podczas samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych;

·        zbieranie danych z przeprowadzonych doświadczeń, zapisywanie równań reakcji chemicznych,  wniosków i obserwacji;

·        popularyzowanie wiedzy chemicznej na terenie szkoły;

·        rozwijanie twórczej aktywności uczniów poprzez umożliwianie realizacji własnych pomysłów  z wykorzystaniem technologii informatycznej
i multimedialnej;

·        rozwijanie zainteresowań, stymulowanie aktywności twórczej ucznia
i zachęcanie go do nowych poszukiwań celem zdobywania wiedzy.

 

Zachęcamy do stałego śledzenia naszej zakładki „KLUB MŁODEGO NAUKOWCA”,
w której będą pojawiały się informacje o nowych publikacjach.